Walidacja i mapowanie

Walidacja

Walidacja to jeden z tych procesów, który pozwala na szczegółowe sprawdzenie sprzętu firmowego. Dzięki nowoczesnym urządzeniom pomiarowym oraz, dzięki wiedzy i doświadczeniu profesjonalistów z naszego zespołu, dostarczymy Państwu obiektywnej opinii na temat poziomu sprawności badanego sprzętu. Dzięki walidacji jesteśmy w stanie sprawdzić, czy dane urządzenie działa w bezpieczny i jednocześnie prawidłowy sposób.

Zajmujemy się walidacją takiego sprzętu jak między innymi inkubatory, komory klimatyczne, termostaty, czy też chłodziarki i zamrażarki. Bez względu na rodzaj sprzętu wykorzystujemy do tego bezprzewodowy, precyzyjny system pomiarowy. Na wszystkie używane przez nas urządzenia posiadamy odpowiednie zezwolenia oraz certyfikaty pozwalające potwierdzić, że wykonywane usługi mają właściwe wsparcie w postaci rzeczonego sprzętu.

Wszystkie etapy naszej pracy wykonujemy według konkretnych procedur, które w zależności od danej sytuacji mogą się od siebie różnić. Zawsze podchodzimy do Klienta indywidualnie, co pozwala nam na rzetelną wycenę usług.

Mapowanie

W branży medycznej, farmaceutycznej, czy każdej innej, w której restrykcje dotyczące temperatury w pomieszczeniach firmy są wysokie, należy przeprowadzać temperaturową kontrolę przestrzeni przedsiębiorstwa. Dotyczy to zarówno przestrzeni biurowych, jak i wszelkich przestrzeni magazynowych.

Celem mapowania jest przede wszystkim skontrolowanie, czy temperatura na poszczególnych obszarach przedsiębiorstwa ma odpowiednią wartość. Podczas procesów pomiarowych sprawdzany jest wpływ działań pracowników, maszyn i elementów infrastruktury wewnętrznej na temperaturę panującą w poszczególnych pomieszczeniach. Sprawdzane są też punkty o najwyższej i najniższej temperaturę oraz wahania, które występują w obiekcie i jego poszczególnych pomieszczeniach.

System pomiarowy, jakim się posługujemy, jest bezprzewodowy, dzięki czemu działamy sprawnie i bezinwazyjnie. Rozmieszczając odpowiednią ilość czujników w newralgicznych miejscach pomiarowych, mamy stały dostęp do zmieniającej się temperatury. Po zakończeniu pomiarów tworzymy stosowny raport, na którego podstawie proponujemy Klientowi optymalizujące rozwiązania.

Wzorcowanie

Urządzenia używane w branży medycznej muszą być w pełni sprawne. Wymaga to stałej kontroli, podczas której możliwe jest zapobieganie sytuacjom, w której sprzęt ulega rozstrojeniu. Oprócz sprzedaży profesjonalnego sprzętu, pozwalającego na utrzymanie w pomieszczeniach konkretnych warunków, przeprowadzamy również bardzo potrzebne wzorcowanie.

Proces wzorcowania polega na okresowej kalibracji sprzętu przedsiębiorstwa. Kalibrację przeprowadzamy zgodnie z właściwą normą pomiaru, dzięki czemu zdecydowanie można nam zaufać. Jesteśmy w stanie przeprowadzić zarówno tak zwane wzorcowanie z akredytacją, jak i wzorcowanie bez akredytacji. Po każdej z tych czynności przekazujemy odpowiednie świadectwo.

Cena procesu wzorcowania ustalana jest indywidualnie. Zależy to nie tylko od ilości i rodzaju urządzeń, ale również od warunków, w jakich mają być przeprowadzone pomiary, testy oraz kalibracja. W celu sprawdzenia dokładnej oferty zapraszamy Państwa do kontaktu.

Formularz kontaktowy

Załącznik
Maximum file size: 128 MB